ny
ನಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನ ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣವು ಬಂಧಿಸುವವರ 20KA ~ 200KA (8 / 20μS) ಮತ್ತು 15KA ~ 50KA (10 / 350μS) ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್